จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย

ส่ง EMS ด่วนพิเศษ ค่าจัดส่ง 50 บาทต่อออเดอร์