ตารางเวลาจัดส่งสินค้า

เวลา  11.00 และ 15.00 น. ( เว้นวันหยุดและ เสาร์-อาทิตย์ )