AFM SEEDs

จัดจำหน่ายเมล็ดดอกไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและเมล็ดพันธุ์ผัก คุณภาพดี 
เมล็ดที่มีคุณภาพ   คุณสามารถช้อปผ่านหน้าเว็บและได้สินค้าภายใน 1-2 วัน สำหรับการจัดส่งแบบ EMS