Privacy Policy

เมื่อสั่งดำเนินการสั่งเสร็จแล้ว สามารถชำระเงินได้เลยไม่ต้องรอพ่อค้าตอบใดๆอีกครับ

- เมื่อสั่งแล้วรบกวนโอนเงินชำระใน 3 วันครับ เกินเวลาไปเราถือว่าท่านยกเลิกออเดอร์นั้นไป 

โอนเงินและแจ้งโอนก่อน 10 โมงเช้า เป็นออเดอร์ของวันนั้นๆครับ เลยเวลาหลังจากนั้น 

ตัดไปเป็นออเดอร์ของวันถัดไป เมื่อตอบรับการแจ้งโอนแล้วจะจัดส่งสินค้าใน 2-3 วันทำการ 

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ร้านหยุดครับ(ไม่นับ) กรณีสั่งในที่อื่นๆ

และส่งแบบ EMS หากไม่ได้รับสินค้าภายใน 5 วันทำการ ให้ติดกลับมาด่วน